Az Izzasztó Kunyhó Szer Vezetővé válás feltételei

Figyelem! Izzasztó Kunyhó Szert csak avatott, arra alkalmas ember vezethet!

Az avatás feltételeit az Magyar Izzasztó Kunyhó Vezetők Tanácsa ismeri és elismeri, az úton lévők számára ebben segítséget nyújt.

További tudnivalókat személyesen osztunk meg.