Kiss Gabriella "Arikán"

Kiss Gabriella "Arikán"

Kiss Gabriella Arikán vagyok, az élet mélyebb összefüggéseit kora gyermekkorom óta kutatom. Nagymamám halála indított el a szellemi keresés útján, majd ez irányú komolyabb tanulmányaimat 1995-ben kezdtem meg. Az elmúlt évtizedek során számtalan úttal és tanítóval találkoztam, mindegyik éppen akkor jelent meg az életemben, amikor a lehető legtöbbet kaphattam tőle. Mindegyikből éppen a megfelelő tanítás jutott el hozzám, amely által tovább tudtam lépni a saját utamon.

 

A táltos-sámán ösvénnyel 1999-ben kerültem közelebbi kapcsolatba, onnét kezdve minden esztendőben tanításokon, elvonulásokon, kunyhózásokon, parázsonjárásokon vettem részt. Hálás szívvel gondolok tanítóimra, akiknek sokat köszönhetek: Sólyomfi-Nagy Zoltán, Somogyi István, Nádor Judit /Concordantia Carpatiensis/, Márton Attila, Kajuyali /Columbia/, Wapanataok /Canada - cree/, Miguel /Mexico/, Elkheart /lakota/, Hilario /shuar/, Don Américo és fia Gayle Yabar /Peru/.

 

2012-ben kezdtem el egy 4 éves ciklust, melynek kardinális pontjai a látomáskeresések és a naptáncok. Ebben az esztendőben kaptam meg a kunyhóvezetéshez való átadást is Sólyomfi-Nagy Zoltántól.

 

A tapasztalással töltött évek során egyre tisztábban körvonalazódott bennem, hogy a gyógyító úttal van dolgom, mások segítése a feladatom. Hangsúlyos számomra az ősmagyar hiten alapuló, magyar gyökerekkel rendelkező női út felélesztése és működtetése, ennek jegyében alapítottam meg a Női Őserő Körét.

 

Számtalan bölcs tanítással lehet találkozni, de azok tapasztalás nélkül csupán az elméhez szólnak, valódi tudást a megélés adhat számunkra. Minden gyakorlati tapasztalásom mélyen belém égett, az általuk kapott tudást meg nem kérdőjelezheti senki. Ami bennem él, nem csupán elképzelés, hanem biztos alapokon nyugvó bizonyosság, hiszen saját bőrömön tapasztaltam meg minden szegmensét.

 

Tisztelet van bennem az úton előttem járók, őseink és gyökereink iránt, hiszen nélkülük nem lennének hagyományaink, nem lenne kitaposott ösvény, csak bolyongnánk úttalan-utakon. Hála mindazoknak, akik a világ bármely szegletében szertartásokat tartanak, megteszik felajánlásaikat és ez által adják a nagy egészhez azt a kis részt, amelyet ők tehetnek bele magukból.

 

Vallom, világunkat együtt teremtjük, s rajtunk múlik milyenné. A rendet először önmagunkban szükséges helyreállítani, aztán érdemes csak kifelé tekinteni. Jó esetben, idővel egyre közelebb kerülünk ahhoz, akik valójában vagyunk. Mindez azonban egy hosszú folyamat eredménye, mely sok kitartást, felajánlást, áldozatot kíván. Az út tele van nehézségekkel és kihívásokkal, semmit sem kapunk ingyen, de éppen az által nemesedünk, ha képesek vagyunk időről-időre átégni önmagunkon.

 

Elérhetőség:

Mail: tuzviraga@gmail.com
Telefon: 70 314 9570

Honlap: tuzviraga.blogger.hu
Fb: Női Őserő Köre